Paweł Peliński

Adwokat do spraw cywilnych i gospodarczych

Telefon

691 506 226

  • 1) Co rozumiemy pod pojęciem- sprawy gospodarcze? Sprawami gospodarczymi w rozumieniu Ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych są “ sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.”- art. 2 ww. ustawy.

  • W przypadku śmierci poszkodowanego, osoby bliskie mogą dochodzić od sprawcy czynu niedozwolonego naprawienia szkody niemajątkowej (krzywdy) oraz szkody majątkowej.

  • Jaka jest podstawa prawna pozwu? Zadośćuczynienie jest sposobem naprawienia szkody niemajątkowej (krzywdy), mającej postać cierpień fizycznych i psychicznych. W celu złożenia powództwa warto należycie zapoznać się z przepisami prawa materialnego normującego wskazaną instytucję oraz prawa procesowego, którego właściwy dobór przepisów pozwoli na merytoryczne rozpoznanie sprawy. Podstawą roszczenia o zadośćuczynienie jest art.415 § 1 kodeksu cywilnego […]

  • Osoby szukające pomocy prawnej często stają przed dylematem, czy skorzystać z usług radcy prawnego, czy adwokata. Mylenie tych dwóch zawodów jest dość powszechne, są bowiem nie tylko pokrewne, ale i różnice między nimi – a także wykształceniem uprawiających ich specjalistów – są niewielkie. Do kogo więc zgłosić się po pomoc, kiedy potrzebujemy porady lub wsparcia […]

  • Pragniemy Państwa poinformować, że chcąc zapewnić kompleksową obsługę prawną, kancelaria rozpoczęła współpracę z Radcami Prawnymi Panią Ewą Nowacką oraz Maciejem Pąchalskim. Usługi radców prawnych to pomoc w każdym przypadku, kiedy klient nie jest pewien co do interpretacji przepisów prawa, dotyczących problemu lub zagadnienia, z którym aktualnie się zmaga. Osoby z Zielonej Góry mogą zgłaszać się […]

  • Śmierć bliskiej osoby to jedna z najbardziej traumatycznych sytuacji życiowych – szczególnie, jeśli nastąpiła nagle, w wyniku wypadku. Jest to sytuacja tym bardziej dotkliwa, jeśli zmarły był główną osobą utrzymującą rodzinę. W takim przypadku bliscy mogą starać się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, które pozwoli im zabezpieczyć się materialnie przed pogorszeniem jakości życia. Komu […]

  • Skorzystanie z usług prawnika czy adwokata bywa niezbędne w przypadku wielu spraw spornych lub sytuacji, w których ma się wątpliwości co do dalszego działania przez nieznajomość przepisów lub problemy z ich interpretacją. W wielu codziennych sprawach możemy poprosić o profesjonalną pomoc w formie porady prawnej czy innych usług, świadczonych przez kancelarię adwokacką w Zielonej Górze. Jak […]

  • Każdy może prędzej czy później zetknąć się z sytuacją, w której będzie potrzebował porady prawnej. Nie oznacza to wyłącznie spraw sądowych – doświadczony radca prawny może pomóc także przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej czy przy składaniu wniosku o odszkodowanie. W jakich sytuacjach warto zgłosić się do kancelarii? Usługi radcy prawnego Radca prawny może pomóc […]

  • Jakie formalności powinniśmy dopełnić po wypadku samochodowym? Kancelaria Adwokacka Paweł Peliński zajmuje się prowadzeniem spraw w zakresie odzyskiwania odszkodowań oraz uzyskiwaniem zadośćuczynienia za  szkody komunikacyjne. Wypadek komunikacyjny czy kolizja drogowa może spotkać każdego z nas. Warto więc zapoznać się z formalnościami jakich powinniśmy dopełnić gdy spotka nas wypadek drogowy aby uzyskać za to wysokości odszkodowanie. […]

  • Decyzja o wystąpieniu o rozwód należy do najtrudniejszych w życiu. Wiąże się jednak z wieloma formalnościami, których trzeba dopełnić, by prawnie zakończyć małżeństwo, a przy tym pozostać przy założonych przez siebie warunkach wobec strony pozwanej. Czego trzeba dopilnować, starając się o rozwód, jak poprawnie napisać pozew rozwodowy, i czy warto skorzystać z pomocy prawnika? Kiedy […]

1 2 3