Paweł Peliński

Adwokat do spraw cywilnych i gospodarczych

Telefon

691 506 226

spadki w Zielonej Górze
Kancelaria Adwokacka Paweł Peliński zajmuje się prawem spadkowym, świadcząc klientom zarówno jednorazowe porady prawne, jak i reprezentując ich w sądzie przy wszelkich sprawach spadkowych.

Zadaniem kancelarii jest pomoc w sprawach dotyczących dziedziczenia, takich jak:

  • potwierdzenie lub odrzucenie spadku – z chwilą śmierci zmarły pozostawia po sobie spadek, który jest należny osobom wyznaczonym przez niego w testamencie, lub zgodnie z zasadami dziedziczenia, zapisanymi w kodeksie cywilnym. Spadkobiercy mogą przez okres sześciu miesięcy od powiadomienia ich o śmierci bliskiego potwierdzić lub odrzucić spadek za pomocą oświadczenia wysłanego do odpowiedniego sądu. Jeśli tego nie zrobią, po upływie tego czasu zapisane im prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na nich automatycznie.

 

  • Stwierdzenie nabycia spadku – by stać się właścicielem nabytego w spadku mienia, należy złożyć w sądzie rejonowym odpowiedni wniosek, który w zależności od okoliczności może być wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy.

 

  • Zachowek – w przypadku, kiedy zmarły nie uwzględnił w testamencie swoich najbliższych, którzy dziedziczyliby z ustawy, i tak mają oni prawo do zachowku, czyli należnej im części pozostawionego majątku. Zachowek obowiązuje również wtedy, gdy zmarły ujął w testamencie tylko jedną osobę z najbliższych lub ich część, lub rozdysponował swój majątek na darowizny. Jedynym przypadkiem, kiedy zachowek nie przysługuje bliskiej rodzinie zmarłego, jest wydziedziczenie konkretnej osoby lub osób.

 

  • Wydziedziczenie – jest to pozbawienie przez zmarłego bliskiej osoby, której ustawowo przysługuje część pozostawionego po jego śmierci majątku, praw do spadku. Wydziedziczenie musi być szczegółowo uzasadnione przez zmarłego, ponieważ obowiązuje tylko w przypadku, kiedy jego powodem jest:

– rażące naruszanie praw życia społecznego wbrew woli zmarłego,

– celowe dopuszczenie się względem zmarłego lub jego rodziny czynów, które zagroziły ich zdrowiu lub życiu, lub dokonanie rażącej obrazy czci,

– uporczywy brak dopełniania obowiązków rodzinnych wobec zmarłego.

  • Uznanie osoby za niegodną dziedziczenia – nie zawsze też bliskiemu przysługuje spadek, nawet, jeśli został ujęty w testamencie czy dziedziczy ustawowo. Spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia, jeśli dopuścił się wobec zmarłego przestępstwa, w wyniku którego poniósł on uszczerbek na majątku, na zdrowiu lub stracił życie. Osoba z bliskiej rodziny zmarłego może zostać pozbawiona prawa do spadku również w sytuacji, kiedy za pomocą oszustwa, podstępu lub zastraszenia wpłynęła na treść testamentu. Uznanie za niegodnego może wystąpić na wniosek osoby, która również należy do spadkobierców – ujętych w testamencie lub z ustawy.

 

  • Unieważnienie testamentu – testament może zostać unieważniony, kiedy nie zostały w nim ujęte wszystkie konieczne informacje, wymagane przez kodeks cywilny i prawo o notariacie, lub kiedy istnieją inne wersje testamentu, których nie ogłoszono.

 

  • Podział spadku – w przypadku, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do właściwego podzielenia spadku pomiędzy bliskich zmarłego.

 

Kancelaria Adwokacka Paweł Peliński z Zielonej Góry przy sprawach dotyczących spadków dokonuje rzetelnej oceny sytuacji i dokłada wszelkich starań, by podejść do problemu w sposób indywidualny i wnikliwy, a przy tym zapewnić klientom pełną dyskrecję. Klienci mogą liczyć na konsultacje prawne, pomoc w sporządzaniu potrzebnych dokumentów i składaniu ich przed sąd oraz reprezentowanie ich w trakcie rozpraw.

Pomoc adwokata może być niezbędna przy sprawach spadkowych, niezależnie od ich charakteru. Zachęcamy do kontaktu, którego szczegółowe dane znajdują się tutaj.

Spadki w Zielonej Górze – zdecyduj się na pomoc doświadczonej Kancelarii Adwokackiej.