Paweł Peliński

Adwokat do spraw cywilnych i gospodarczych

Telefon

691 506 226

Usługi prawne

usługi prawne

Zakres usług kancelarii obejmuje usługi prawne dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.
Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • Prawo cywilne

  • Reprezentacja Klienta przed sądem w sprawach cywilnych,
  • Windykacja należności,
  • Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  • Dochodzenie roszczeń pieniężnych,
  • Zabezpieczenia wierzytelności,
  • Ochrona dóbr osobistych,
  • Sporządzanie środków odwoławczych od nieprawomocnych orzeczeń sądu pierwszej instancji (apelacja lub zażalenie),
  • Z zakresu prawa lokalowego (najem, eksmisje),
  • Zniesienie współwłasności,
  • Rozwody i alimenty
  • Porady prawne
 • Prawo gospodarcze

  • Doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Obsługa prawna przedsiębiorców,
  • Zakładanie i rejestracja spółek handlowych,
  • Dokonywanie zmian w rejestrach spółek,
  • Tworzenie i redagowanie umów,
  • Pomoc prawna w negocjacjach handlowych,
  • Reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych,
  • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • Reprezentacja w procesach o odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki,
  • Reprezentacja w procesach o odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki,
 • Sprawy o dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

  • Zgromadzenie kompletnej dokumentacji, która jest niezbędna do złożenia wniosku o odszkodowanie,
  • Reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach przeciwko sprawcom wypadków drogowych,
  • Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie poszkodowany i jego bliscy ponieśli związku z wypadkiem,
  • Reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach przeciwko sprawcom wypadków drogowych,
  • Reprezentowanie osób z obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia (uszczerbkiem na zdrowiu) wynikającym z naruszenia przepisów prawa,
  • Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie poszkodowany i jego bliscy ponieśli związku z wypadkiem
  • Śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku,
  • Błędy w sztuce lekarskiej i dentystycznej,
  • Szkody na mieniu,
  • Naruszenie dóbr osobistych,
  • Przewlekłość postępowań sądowych,
  • Wypadek w drodze do pracy i z pracy,
  • Niesłuszne pozbawienie wolności,
  • Zalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, szkody spowodowane przez działanie sił natury,
  • Odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego,
  • Odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód,
  • Jednorazowe zadośćuczynienie i rentę z tytułu utraty osoby bliskiej,
 • Prawo administracyjne

  • Sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Wznowienie postępowania administracyjnego,
  • Sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
 • Sprawy spadkowe

  • O stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku ,
  • O podział spadku,
  • O zachowek,
  • Wydziedziczenie,
  • Uznanie osoby za niegodnej dziedziczenia
  • Testamenty,
  • Unieważnienie testamentu,
 • Prawo nieruchomości

  • Przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • Zasiedzenie,
  • Zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
  • Służebność przesyłu,
  • Bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • Wydanie nieruchomości (eksmisja),
  • Naruszenie posiadania,
 • Prawo Pracy

  • Reprezentacja sądowa pracodawców,
  • Reprezentacja sądowa pracowników,
  • Sprawy o przywrócenie do pracy,
  • Sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • Sprawy o należne wynagrodzenie za pracę,
  • Mobbing,
  • Obsługa pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy