3 grudnia 2017

Dobra osobiste w internecie i ich naruszenie

Często zdarzają się takie sytuacje, że jakaś niechętna nam osoba publikuje na nasz temat nieprawdziwe i obrażające nas informacje, naruszając nasze dobra osobiste.

Zakres dóbr osobistych o którym mowa wyżej wskazany jest w art. 23 kodeksu cywilnego. Zgodnie z którego treścią „Dobra osobiste człowieka” to w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, wizerunek, nazwisko. Katalog nie jest zamknięty.

Co zrobić w sytuacji, w której nasze dobra osobiste zostały w internecie naruszone?

Przede wszystkim przysługują nam następujące środki ochrony.

Zgodnie z art 24 kodeksu cywilnego ten  czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Natomiast w razie dokonanego naruszenia pokrzywdzony może także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Bardzo często zdarza się taka sytuacja, że osoba która zamieściła na nasz temat przykładowo obraźliwy wpis jest anonimowa, a my nie jesteśmy sami w stanie określić jej dokładnych personaliów. W takiej sytuacji musimy zgłosić fakt nadużycia do administratora strony z wnioskiem o podanie personaliów osoby ( art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych ).

W sytuacji gdy administrator odmawia nam udostępnienia danych osobowych osoby naruszającej nasze dobra osobiste, następnym krokiem jaki zrobić to powiadomić Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) wnosząc skargę na odmowę udostępnienia tych danych.

Posiadając już dane osoby, która dokonała naruszeń najlepiej skontaktować się z adwokatem celem uzyskania stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie naszych dóbr osobistych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij