14 sierpnia 2018

Rozwód – jakie formalności należy spełnić?

Decyzja o wystąpieniu o rozwód należy do najtrudniejszych w życiu. Wiąże się jednak z wieloma formalnościami, których trzeba dopełnić, by prawnie zakończyć małżeństwo, a przy tym pozostać przy założonych przez siebie warunkach wobec strony pozwanej. Czego trzeba dopilnować, starając się o rozwód, jak poprawnie napisać pozew rozwodowy, i czy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Kiedy można wystąpić o rozwód?

Zacznijmy od podstawowego wymogu – zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podstawą rozwodu może być wyłącznie całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, oznaczający zerwanie więzi emocjonalnych, fizycznych oraz gospodarczych pomiędzy małżonkami. Zadaniem sądu jest zbadanie, czy taki rozpad rzeczywiście nastąpił i orzeczenie o zakończeniu małżeństwa.

Można wystąpić o rozwód z orzeczeniem o winie, kiedy przyczyną rozpadu małżeństwa były działania jednej ze stron, lub bez orzekania o winie, kiedy żadne z małżonków nie jest bezpośrednio winne lub kiedy pozostają w zgodzie i mogą samodzielnie osiągnąć porozumienie we wszelkich spornych kwestiach.

Zgodnie ze statystykami, do najczęstszych przyczyn rozwodów należą:

 • zdrada partnera (14%),
 • niezgodność charakterów (13%),
 • alkoholizm (12%),
 • problemy finansowe (6%).

Pozew o rozwód – co powinien zawierać?

Pozew o rozwód jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, kiedy podjęło się już ostateczną decyzję o konieczności prawnego zakończenia małżeństwa. Ze względu na swój charakter posiada on pewne wymogi, których trzeba dopełnić, by mógł zostać rozpatrzony przez sąd.

Przede wszystkim pozew o rozwód jest pismem procesowym, które musi zostać sporządzone pisemnie i podpisane przez stronę pozywającą, czyli powoda. W pierwszej kolejności należy określić, do jakiego sądu kieruje się pozew. W przypadku rozwodów należy zwrócić się do sądu okręgowego położonego najbliżej ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, a jeśli żadne z nich już w nim nie przebywa – w rejonie miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli jego adres nie jest znany, można wybrać sąd rejonowy w swojej okolicy. W Zielonej Górze pozwy rozwodowe można składać w Sądzie Okręgowym przy pl. Słowiańskim 1.

Przejdźmy do elementów, które pozew o rozwód musi zawierać, by zostać rozpatrzonym przez sąd:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr pesel powoda, czyli osoby wnoszącej o rozwód,
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pozwanego,
 • informacje odnośnie zawarcia małżeństwa przez strony,
 • wyjaśnienie powodów wystąpienia o zakończenie małżeństwa przez sąd,
 • jeśli pozew dotyczy rozwodu z orzeczeniem o winie, konieczne będzie również wskazanie dowodów winy małżonka winnego rozkładu pożycia,
 • spisanie wszystkich wniosków: o zakończenie małżeństwa, a także odnośnie podziału opieki nad małoletnimi dziećmi, rozwiązania kwestii wspólnego mieszkania czy podziału majątku oraz ewentualnych alimentów,
 • wskazanie świadków, którzy będą mogli zeznać w sprawie rozpadu małżeństwa lub winy pozwanego,
 • spisanie załączników do pozwu rozwodowego.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew można napisać samodzielnie, pamiętając jednak o zachowaniu odpowiedniej formy i ujęciu wszystkich wymienionych wyżej elementów. Choć sprawy rozwodowe nigdy nie są proste, warto opisać okoliczności rozpadu małżeństwa oraz winy drugiej strony w sposób konkretny i treściwy, ale bez pomijania najważniejszych informacji.

Jeśli przelanie na papier powodów rozstania wydaje się zbyt trudne, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej – prawnik zapozna się dokładnie ze sprawą i towarzyszącymi jej okolicznościami i na tej podstawie spisze pozew. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwi rozpoczęcie procesu rozwodowego, ale także pozwoli mieć pewność, że wszystko zostało wykonane zgodnie z zasadami.

Co dołączyć do pozwu rozwodowego?

Pozew rozwodowy powinien posiadać także załączniki, które uzupełnią jego treśćTrzeba do niego dołączyć takie dokumenty, jak:

 • aktualny odpis aktu zawarcia małżeństwa,
 • aktualne odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli małżeństwo je posiada,
 • w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, również dowody winy małżonka – mogą to być wydruki e-maili, bilingi telefoniczne, wyciągi z konta, listy, zdjęcia oraz inne materiały, świadczące o winie zarzucanej pozwanemu,
 • dowód uiszczenia obowiązkowej opłaty sądowej

Czy skorzystać z pomocy prawnika podczas rozwodu?

Każdy rozwód jest inny, tak jak ludzie, których dotyczy – trudno więc przewidzieć, w jaki sposób potoczy się sprawa zakończenia małżeństwa przez sąd. W przypadku rozwodów bez orzeczenia o winie zdarzają się sprawy, kiedy prawne rozwiązanie małżeństwa orzekane jest szybko i bez utrudnień. W większości przypadków jednak jest to problem, który może być bardzo złożony, a przez to sprawy bywają trudne i długotrwałe. W takiej sytuacji warto przemyśleć usługi kancelarii adwokackiej – pomoc doświadczonego specjalisty może okazać się niezastąpiona, zarówno na etapie pisania pozwu rozwodowego, jak i spotkań z pozwanym czy podczas rozpraw w sądzie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij