Prawo gospodarcze w naszej Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Paweł Peliński z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Sobieskiego 11 powstała w 2012 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje nie tylko Zieloną Górę, ale całe województwo lubuskie.

Została ona założona przez absolwenta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego o dużym doświadczeniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z prawem gospodarczym. Już od 2006 roku był on bowiem zaangażowany w świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych, a rok później został członkiem Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Obecnie założyciel Kancelarii specjalizuje się  zarówno w prowadzeniu spraw cywilnych (o zapłatę, odszkodowania, dochodzenie roszczeń), jak i gospodarczych (zakładanie spółek, obsługa prawna spółek, windykacja). Posiada zarówno szerokie umiejętności, jak i bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących dochodzenia niezapłaconych należności oraz odszkodowań.

Szeroko pojęte prawo gospodarcze jest jednym z najważniejszych filarów działalności Kancelarii Adwokackiej Paweł Peliński. Wynika to z faktu, że jego znaczenie dla przedsiębiorców i firm w Zielonej Górze jest bardzo istotne, a pomoc doświadczonego prawnika jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą absolutnie nieodzowna.

Gąszcz ciągle zmieniających się przepisów, opresyjne urzędy i ich często nieżyczliwi pracownicy, nieuczciwi kontrahenci – to tylko drobny wycinek problemów, z jakimi na co dzień borykają się przedsiębiorcy. W tego rodzaju środowisku – bez dobrego prawnika ani rusz!  

 

Prawo gospodarcze – dlaczego warto z nami współpracować? Adwokat Zielona Góra

Z powyższych powodów dla naszej Kancelarii pracuje cały zespół prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym. Wszystko po to, aby Twoja sprawa została załatwiona kompetentnie (co wiele głów, to nie jedna…), szybko, a przede wszystkim – skutecznie! Tak - to, abyś był naprawdę zadowolony z naszej pracy, a Twoje problemy znalazły swoje pełne rozwiązanie, jest dla nas najważniejsze – po to właśnie istniejemy!

W sprawnym prowadzeniu skomplikowanych z samej swej natury spraw gospodarczych procentuje bardzo duże doświadczenie Kancelarii Adwokackiej Paweł Peliński. Przeprowadziliśmy  wiele spraw sądowych, których wynik był w pełni korzystny dla naszych klientów. W ich ramach uzyskaliśmy setki tysięcy złotych, które pozwoliły im wyrównać poniesione straty, a także zdynamizować i rozszerzyć zakres prowadzonej działalności. Reprezentowaliśmy wielu z nich w trudnych rozmowach biznesowych, a także sporządziliśmy tysiące umów, niezbędnych dla funkcjonowania ich przedsiębiorstw.

Czym więc konkretnie się zajmujemy w ramach prowadzonej działalności z zakresu prawa gospodarczego? Oferujemy:

 • doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obsługę prawną przedsiębiorców, w tym udzielanie porad prawnych dotyczących stosunków gospodarczych,
 • zakładanie i rejestrację spółek handlowych,
 • dokonywanie zmian w rejestrach spółek,
 • przeprowadzanie likwidacji spółek,
 • udzielanie wsparcia prawnego w procesie fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych,
 • pomoc w procesach restrukturyzacji i ogłaszania upadłości podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych (konsumentów),
 • tworzenie i redagowanie umów,
 • pomoc prawną w negocjacjach handlowych,
 • reprezentację przedsiębiorców przed urzędami oraz w sporach sądowych,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentację w procesach o odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki, jak również wobec spółki.

Dlaczego to właśnie my powinniśmy zająć się Twoją sprawą? Ponieważ cechują nas:

 • rozległa wiedza w zakresie prawa gospodarczego,
 • bogate doświadczenie w rozwiązywaniu spraw przedsiębiorców,
 • skuteczność i profesjonalizm w rozwiązywaniu problemów prawnych,
 • spersonalizowane podejście do każdego klienta i jego biznesu,
 • zrozumienie specyfiki działalności gospodarczej w Zielonej Górze i regionie,
 • szeroka znajomość zasad procedury sądowej,
 • dbałość o pełne zabezpieczenie interesów klientów, zarówno w negocjacjach biznesowych, sporządzaniu umów, jak i przez sądem.

 

Na koniec zapoznaj się z naszymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania z dziedziny prawa gospodarczego

 

Co to jest prawo gospodarcze? Kancelaria Zielona Góra

Pojęcia „prawo gospodarcze” używa się na określenie tych dziedzin prawa, które regulują działalność gospodarczą. Dzieli się ono na dwie gałęzie:

 • publiczne prawo gospodarcze - określa zasady „ustroju” gospodarczego państwa, w tym zwłaszcza formę stosunków pomiędzy państwem a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, warunki prowadzenia działalności biznesowej, jej koncesjonowanie, oraz nadzór organów państwa nad przedsiębiorcami, Określa zakres i stopień ingerencji państwa w krajową gospodarkę. Obejmuje ono przede wszystkim: prawo energetyczne, zamówień publicznych, telekomunikacyjne, podatkowe, wydobywcze oraz dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów,
 • prywatne prawo gospodarcze – reguluje stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, czyli tzw. majątkowe stosunki gospodarcze. Jego przedmiotem są relacje między przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami a konsumentami. Obejmuje ono przepisy normujące ustrój i organizację przedsiębiorców, na przykład spółek prawa handlowego, czynności handlowe, jak również prawo papierów wartościowych ubezpieczeniowe, transportowe, spółdzielcze, etc.

Czym zajmuje się prawnik będący adwokatem, specjalizujący się w prawie gospodarczym? Prawnik Zielona Góra

Prawnik będący adwokatem, który specjalizuje się w prawie gospodarczym, udziela szeroko pojętej pomocy prawnej przedsiębiorcom. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim prowadzące działalność gospodarczą:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, np. spółki prawa handlowego o taki charakterze, fundacje, stowarzyszenia, etc.,
 • jednostki organizacyjne będące tzw. ułomnymi osobami prawnymi, a więc nie posiadającymi osobowości prawnej, jednak dysponującymi zdolnością prawną.

 

Jakie spółki obsługuje prawnik od prawa gospodarczego? Kancelaria Zielona Góra

Prawnik od prawa gospodarczego obsługuje wszelkie spółki, jakich działalność na terytorium naszego kraju dopuszcza polskie prawo. To zaś wyróżnia:

 • spółki cywilne, regulowane przepisami Kodeksu cywilnego, które jednak nie stanowią odrębnych podmiotów prawa. Działają one jedynie na podstawie umowy zawartej pomiędzy dwoma przedsiębiorcami o wspólnym wykonywaniu działalności,
 •  spółki handlowe.

Te ostatnie dzielą się na:

 • spółki osobowe - jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne,
 • spółki kapitałowe - akcyjne, proste spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ich działanie normuje wiele aktów prawnych, zwłaszcza - Kodeks spółek handlowych, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo restrukturyzacyjne czy Prawo upadłościowe.

 

Co wchodzi w skład przedsiębiorstwa? Zielona Góra adwokat

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • jego nazwę,
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Majątek przedsiębiorstwa obejmuje wszystko, co zostało przez nie wytworzone w trakcie jego działalności, a także to co zostało na jego rzecz przekazane.

 

W jaki sposób można zostać przedsiębiorcą? Zielona Góra pomoc prawna

Aby przyszły przedsiębiorca mógł podjąć działalność gospodarczą, musi zadbać, aby została ona uprzednio odpowiednio zorganizowana. Na płaszczyźnie materialnej odbywa się przede wszystkim przez: zapewnienie kapitału, lokalu, środków biurowych, maszyn, etc.

Na płaszczyźnie formalnej, warunkiem umożliwiającym podjęcie działalności gospodarczej jest w przypadku osób fizycznych – złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku innych podmiotów - uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zaznaczyć jednak trzeba, że spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem takiego wpisu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij