Paweł Peliński

Adwokat do spraw cywilnych i gospodarczych

Telefon

691 506 226

Kancelaria adwokacka Paweł Peliński

Adwokat Zielona Góra
Adwokat Paweł Peliński jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat działa w mieście Zielona Góra, angażując się w świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Od 2007 roku należy do członków Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Kancelaria Adwokacka Paweł Peliński powstała w 2012 r. Siedzibą kancelarii jest Zielona Góra (ul. Sobieskiego 11), ale swoim zasięgiem obejmuje całe województwo lubuskie.

Głównym zadaniem kancelarii są usługi świadczone klientom indywidualnym oraz firmom, dotyczące szerokiego zakresu różnych dziedzin prawa. Kancelaria specjalizuje się w:

sprawach cywilnych:

  • sprawy o zapłatę,

 

  • odszkodowania,

 

  • dochodzenie roszczeń,

 

sprawach gospodarczych:

  • zakładanie spółek,

 

  • obsługa prawna spółek,

 

  • windykacja.

 

Adwokat Paweł Peliński posiada również bogate doświadczenie w sprawach dotyczących dochodzenia niezapłaconych należności oraz odszkodowań, zajmuje się sprawami rozwodowymi i spadkowymi, reprezentuje klientów w sprawach sądowych dotyczących prawa pracy, doradza także przy zagadnieniach związanych z prawem administracyjnym i prawem nieruchomości.

Klienci mogą liczyć na reprezentację przed sądem, tworzenie umów i wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów, a także szeroko pojętą obsługę prawną, skierowaną do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw o charakterze „Pro Publico Bono”.

Usługi Kancelarii Prawnej

Kancelaria Prawna
Usługi Kancelarii Prawnej odnośnie spraw cywilnych obejmują pomoc i doradztwo klientom indywidualnym, zarówno w wymiarze jednorazowym, jak i długofalowym. Dotyczą szerokiego zakresu działań, związanych z różnymi dziedzinami prawa. Klienci mogą zwrócić się do adwokata o pomoc w przypadku wszelkich problemów z dochodzeniem należności – kancelaria zajmuje się ich windykacją, przygotowuje wezwania do zapłaty i zabezpiecza wierzytelności. Adwokaci prowadzą także sprawy dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień przy wypadkach przy pracy, wypadkach drogowych, kradzieżach i szkodach na mieniu, zniszczeniach nieruchomości przez siły natury oraz innych sytuacjach losowych.

Klienci mogą również zwrócić się o pomoc w przypadku spraw rozwodowych i dotyczących alimentów, a także spraw spadkowych, związanych z podziałem spadku, zachowkiem, wydziedziczeniem czy unieważnieniem testamentu.

Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy związane z prawem pracy – reprezentuje pracowników przed sądem, zajmuje się sprawami mobbingu, przywracania na stanowisko czy odnośnie należnego wynagrodzenia za pracę.

Usługi obejmują również prawo nieruchomości, włącznie z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości, zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, eksmisjami czy sprawami dotyczącymi zasiedzenia.

Klienci indywidualni mogą także skorzystać z usług dotyczących prawa administracyjnego, w tym przygotowywania odwołań oraz skarg dotyczących decyzji organów administracyjnych, wznowienia postępowania administracyjnego czy sporządzania opinii prawnych z zakresu tego prawa.

Usługi Kancelarii Adwokackiej dotyczące spraw gospodarczych obejmują natomiast pomoc i doradztwo w formie jednorazowej lub długofalowej dla przedsiębiorców – zarówno dużych działalności gospodarczych, jak i jednoosobowych firm. Klienci mają zapewnione wsparcie adwokata przy wszystkich działaniach prawnych związanych z zakładaniem i rejestracją spółek oraz doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na reprezentowanie ich przed sądem w sprawach spornych, a także w procesach o odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki. Kancelaria oferuje pomoc prawną przy negocjacjach handlowych oraz sporządzanie i redagowanie umów.

Przedsiębiorcy również mogą skorzystać ze wsparcia w przypadku dochodzenia niezapłaconych należności czy odszkodowań dotyczących zniszczonego lub skradzionego mienia. Będą także reprezentowani przez adwokata w sprawach odnośnie prawa pracy.

Dowiedz się więcej odnośnie szczegółów usług Kancelarii Adwokackiej tutaj.

Doświadczeni adwokaci

Kancelaria Adwokacka Paweł Peliński działa już od 2012 roku, jednak klienci mogą liczyć na obsługę przez adwokata z ponad 10-letnim doświadczeniem w sprawach cywilnych oraz gospodarczych.

Pracę Kancelarii Prawnej Paweł Peliński cechuje zapewnienie klientowi pełnej informacji prawnej, dyskrecja oraz terminowość. Każda sprawa jest zupełnie inna ze względu na towarzyszące jej okoliczności i kontekst, dlatego indywidualne podejście do każdego klienta oraz umiejętność dostosowania się do konkretnej sytuacji prawnej to nadrzędne cele pracy kancelarii. Każda sprawa jest rzetelnie rozpoznawana i prowadzona z pełnym zaangażowaniem, klient może liczyć na jej dokładną ocenę i propozycje dalszych działań. Przy współpracy z klientem kładziony jest również nacisk na szybki kontakt, by móc reagować na wszystkie zmiany dotyczące sprawy.

Wycena jest dokonywana zawsze indywidualnie, na podstawie rodzaju sprawy i towarzyszących jej okoliczności. Klient może liczyć na bezpłatną wycenę, opartą na rozpoznaniu sprawy, co pozwoli mu na dokonanie decyzji co do dalszych działań.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

– telefonicznego, pod nr 691 506 226,

– osobistego, w siedzibie kancelarii przy ul. Sobieskiego 11 w Zielonej Górze,

– lub mailowego, pod adresem adwokatpelinski@gmail.com.

Kancelaria adwokacka Paweł Peliński czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00, jednak działa w elastycznym wymiarze czasu pracy: możliwe jest spotkanie również w innym terminie, po wcześniejszym telefonicznym jego uzgodnieniu.