3 października 2017

Granice odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wypadek komunikacyjny

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne. Jest to ubezpieczenie, o szczególnej wadze, chroniące przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez taki pojazd. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ma taki skutek dla poszkodowanego, że może on być pewny, że zostanie dokonana rekompensata poniesionych przez niego szkód. Tym  samym poszkodowany dzięki temu ubezpieczeniu nie jest narażony na to, że sprawcy nie będzie stać na naprawienie szkody lub że wyrządzona szkoda zostanie naprawiona zbyt późno lub nie będzie naprawiona w ogóle. Poszkodowany może bowiem dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciala.

Granice odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń określa artykuł 361 kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią którego: „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

Nadto artykuł 361 kodeksu cywilnego mówi , że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Szkoda jest to ubytek, uszczerbek dotykający prawnie chronione dobra poszkodowanego. Jest różnicą między, tym czym poszkodowany dysponowałby gdyby nie było zdarzenia wywołującego szkodę, a tym, czym dysponuje rzeczywiście na skutek tego zdarzenia. Wskutek wypadku drogowego może zostać wyrządzona szkoda na mieniu /lub na osobie majątkowa, niemajątkowa (krzywda) lub obie\jednocześnie.

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym mogą dochodzić roszczeń takich jak: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie obejmujące zwrot kosztów leczenia doznanych w wyniku wypadku obrażeń ciała, zwrot kosztów związanych z naprawieniem szkody majątkowej wynikłej m. in. z kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, renta uzupełniająca, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość bądź kapitalizacja renty.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij