14 sierpnia 2018

Odszkodowanie po wypadku przy pracy – jakich formalności trzeba dopełnić, by otrzymać świadczenie?

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdej branży, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Oczywiście są zawody z grupą większego ryzyka – najczęściej w przypadku pracowników fizycznych, jednak niebezpieczne zdarzenie może mieć miejsce nawet w biurze. Jak postępować po wypadku, by móc później wystąpić o odszkodowanie? Jaki rodzaj świadczeń przysługuje pokrzywdzonemu pracownikowi lub jego rodzinie?

Kiedy zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy, za który należy się odszkodowanie?

Wypadek przy pracy to, zgodnie z przyjętą definicją, nagłe zdarzenie, spowodowane przyczyną zewnętrzną, mające bezpośredni związek z wykonywaną pracą oraz powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pracownika.

Wypadki przy pracy dzieli się ze względu na poniesione obrażenia na:

– lekkie – kiedy pracownik wraca do pełnej sprawności już po 28 dniach od wypadku,

– ciężkie – kiedy pracownik odniósł ciężkie obrażenia, na skutek których nie może już wrócić do wykonywanego zawodu,

– zbiorowe – kiedy w wypadku ucierpiało więcej osób,

– śmiertelne – kiedy wypadek był bezpośrednią przyczyną śmierci pracownika.

Istnieją dwa warunki dotyczące wypadków przy pracy, które mogą zadecydować o tym, czy pracownikowi zostanie wypłacone odszkodowanie za poniesione straty:

  1. Pracownik powinien być zatrudniony na umowę o pracę – odszkodowania przy wypadkach przy pracy są wypłacane przez ZUS, dlatego za pracownika powinny być odciągane składki,
  2. Jeśli wypadek miał miejsce na skutek nieodpowiedzialnego działania pracownika, który wyraźnie złamał zasady BHP i regulamin zakładu pracy, narażając swoje życie i zdrowie, odszkodowanie może nie zostać przyznane.

Jeśli więc pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i podczas wykonywania obowiązków zawodowych odniósł obrażenia na skutek wypadku, mimo zachowania ostrożności i działając zgodnie z ogólnymi zasadami BHP, powinien ubiegać się o odszkodowanie.

Jakich formalności trzeba dopełnić, by móc starać się o odszkodowanie po wypadku przy pracy?

Istnieje kilka potrzebnych dokumentów, których ZUS będzie potrzebował od poszkodowanego lub jego rodziny, by móc przyznać i wypłacić odszkodowanie po wypadku przy pracy. Należą do nich:

– wniosek o przyznanie ubezpieczenia,

– protokół z wypadku, sporządzony przez przełożonego pracownika,

– opinia lekarza.

Protokół z wypadku musi być sporządzony przez pracodawcę do 14 dni od zgłoszonego zdarzenia. Dokument ten powinien być oddany do wglądu poszkodowanemu lub jego rodzinie, którzy mogą wnieść do jego treści odpowiedni komentarz, prostujący ewentualnie błędy.

Po złożeniu wniosku, poszkodowany zostanie zbadany przez lekarza orzecznika, podlegającego ZUS-owi. Oceni on procentowy uszczerbek na zdrowiu, poniesiony w wyniku wypadku przy pracy – od jego wysokości zależna jest wysokość odszkodowania, jakie zostanie wypłacone.

Jakie są rodzaje odszkodowań, które można otrzymać po wypadku w pracy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy to nie tylko jednorazowe świadczenie – istnieje wiele form pomocy, których zadaniem jest w niektórych przypadkach nie tylko pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji pracownika, ale także zapewnienie mu godnego życia w przypadku, jeśli w wyniku poniesionych w zdarzeniu obrażeń nie jest w stanie wykonywać już swojego zawodu.

Osoby poszkodowane po wypadku przy pracy mogą starać się o taką pomoc, jak:

Rodzaj świadczenia: Forma świadczenia: W jakim przypadku przysługuje?
Zasiłek chorobowy Wypłacany co miesiąc przez okres zwolnienia lekarskiego, wynosi 100% pensji pracownika Kiedy pracownik w związku z uszczerbkiem na zdrowiu wynikającym z wypadku przebywa na zwolnieniu lekarskim
Świadczenie rehabilitacyjne Wypłacane co miesiąc przez okres rehabilitacji, wynosi 100% pensji pracownika Kiedy pracownik musi uczęszczać na zabiegi rehabilitacyjne, by odzyskać sprawność po wypadku
Jednorazowe odszkodowanie Świadczenie wypłacane jednorazowo; jego wysokość zależy od stopnia obrażeń, jakie poniósł pracownik podczas wypadku Kiedy pracownik podczas wypadku poniósł stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu
Zasiłek wyrównawczy Świadczenie wypłacane co miesiąc, wyrównujące pensję pracownika Kiedy pracownik przez obrażenia poniesione w wypadku nie może już wykonywać pracy w dawnym zakresie, na dawnym stanowisku lub w pełnym wymiarze, przez co jego pensja uległa obniżeniu
Renta z tytułu niezdolności do dalszej pracy Świadczenie wypłacane co miesiąc Kiedy pracownik w wyniku poniesionych w wypadku obrażeń nie jest już w stanie pracować
Renta szkoleniowa Świadczenie wypłacane co miesiąc Kiedy pracownik w wyniku wypadku nie może już wykonywać swojego zawodu i musi zmienić stanowisko lub pracę, do czego potrzebne jest odbycie kursów lub szkoleń

Śmierć w pracy – na jakie odszkodowanie może liczyć rodzina?

Również przy wypadkach śmiertelnych istnieją odszkodowania, których celem jest zabezpieczenie bytu rodziny pracownika w przypadku, gdy jego zarobki stanowiły jej główne źródło utrzymania. Bliscy zmarłego mogą otrzymać takie świadczenia, jak:

– jednorazowe odszkodowanie dla rodziny pracownika,

– renta rodzinna – regularnie wypłacane świadczenie.

Niezależnie od przyczyny i wyniku wypadku, nie powinno się rezygnować z walki o odszkodowanie, które może nie tylko pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, ale również zapewnić godne życie w przypadku utraty zdolności do pracy czy zabezpieczyć rodzinę, jeśli pracownik poniósł śmierć w wyniku obrażeń. Przy zbieraniu potrzebnej dokumentacji oraz dalszych działaniach dotyczących odszkodowań warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii adwokackiej – porady prawne oraz pozostała pomoc prawna może okazać się nieoceniona. Również w Zielonej Górze mogą Państwo otrzymać fachową pomoc prawnika w sprawach dotyczących odszkodowań po wypadkach przy pracy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij