14 sierpnia 2018

Jakie usługi świadczy kancelaria prawna?

Kancelarie prawne świadczą szeroki zakres usług, dotyczący pomocy prawnej. Oznacza to, że do adwokata można udać się z każdym problemem związanym z różnymi kategoriami prawa, kiedy przepisy są dla nas niejednoznaczne lub trudne do zinterpretowania, przez co nie mamy pewności co do dalszych działań. W jakich jednak dokładnie przypadkach można poprosić o pomoc prawnika i w jakiej formie się ją otrzyma?

Jaki jest zakres usług kancelarii adwokackiej?

Kancelarie adwokackie pomagają klientom we wszystkich sprawach prawnych, które wymagają wyjaśnienia, opinii lub porady co do dalszych działań, a także reprezentowania w sprawach spornych i innej pomocy, której forma jest zależna od okoliczności sprawy. Usługi kancelarii adwokackiej można podzielić na:

– udzielanie porad prawnych i konsultacji,

– opracowywanie wszelkiego rodzaju pism procesowych,

– sporządzanie i analiza umów i opinii prawnych,

– reprezentowanie klienta przed sądami lub urzędami,

– udział w negocjacjach.

– pomoc w windykacji i odzyskiwaniu należności,

– pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań,

W każdym przypadku prawnik bazuje na przytoczonym przez klienta opisie sytuacji oraz dostarczonej przez niego dokumentacji, by dokładnie zapoznać się ze sprawą i odpowiednio mu doradzić lub opracować strategię dalszych działań.

W jakich sprawach możesz zwrócić się do prawnika?

Pomocy kancelarii adwokackiej można zasięgnąć w różnych dziedzinach prawa, niezależnie od skali problemu. Przykładowy zakres działań kancelarii prawnej wygląda następująco:

  1. Działania kancelarii prawnej w zakresie prawa cywilnego:

– sprawy rozwodowe i alimentacyjne,

– windykacja należności i dochodzenie roszczeń pieniężnych,

– ochrona dóbr osobistych,

– przygotowanie apelacji oraz zażaleń odnośnie nieprawomocnych orzeczeń sądowych,

– najem oraz eksmisje w przypadku lokali,

– zniesienie współwłasności,

– reprezentacja klienta w sprawach sądowych odnośnie prawa cywilnego.

– podział majątku małżonków,

  1. Działania kancelarii prawnej w zakresie prawa gospodarczego:

– obsługa prawna przedsiębiorców,

– pomoc w decyzji co do właściwej formy prawnej dla danej działalności gospodarczej,

– rejestrowanie oraz zakładanie spółek handlowych,

– zmiany w rejestrach spółek,

– pomoc przy negocjacjach handlowych,

– tworzenie umów wszelkiego typu,

– tworzenie wniosków o ogłoszenie upadłości,

– reprezentacja w sporach sądowych, w tym w procesach odnośnie odpowiedzialności ciążącej na członkach zarządu spółki za jej zobowiązania oraz ich odpowiedzialności wobec spółki.

  1. Działania kancelarii prawnej w zakresie odszkodowań:

– pomoc w kompletowaniu dokumentacji, potrzebnej do otrzymania odszkodowania,

– reprezentowanie osób pokrzywdzonych w wypadkach lub rodzin ofiar wypadków w sprawach sądowych przeciwko sprawcy wypadku,

– reprezentowanie w sprawach sądowych osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w wyniku działań niezgodnych z prawem,

– sprawy o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia oraz rehabilitacji, poniesionych przez poszkodowanego i jego rodzinę,

– odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w wypadku,

– odszkodowania po wypadku w drodze do i z pracy,

– odszkodowania za błędy w sztuce dentystycznej i lekarskiej,

– sprawy dotyczące szkód na mieniu,

– sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych,

– sprawy odnośnie niesłusznego pozbawienia wolności,

– odszkodowania po pożarach, powodziach, zalaniach oraz niszczącemu działaniu sił natury,

– odszkodowania za zniszczony lub skradziony samochód.

  1. Działania kancelarii prawnej w zakresie spraw spadkowych:

– stwierdzenie nabycia spadku oraz oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku,

– sprawy odnośnie podziału spadku,

– sprawy o zachowek,

– sprawy o wydziedziczenie lub uznanie za niegodnego dziedziczenia,

– sprawy o unieważnienie testamentu.

  1. Działania kancelarii prawnej w zakresie prawa pracy:

– reprezentacja w sprawach sądowych pracowników,

– sprawy o mobbing,

– sprawy o przywrócenie na stanowisko,

– sprawy o wypłatę należnego wynagrodzenia,

– sprawy o odszkodowanie po niesłusznym zwolnieniu,

– reprezentacja w sprawach sądowych pracodawców,

– przygotowywanie umów, regulaminów i innych dokumentów.

  1. Działania kancelarii prawnej w zakresie prawa administracyjnego

– sporządzanie opinii prawnych odnośnie prawa administracyjnego,

– sporządzanie odwołań oraz skarg od decyzji podjętych przez organy administracyjne,

– wznawianie postępowania administracyjnego.

  1. Działania kancelarii prawnej w zakresie prawa nieruchomości

– sprawy związane z zasiedzeniem,

 sprawy dotyczące bezumownego korzystania z nieruchomości,

 sprawy dotyczące eksmisji,

 analiza stanu prawnego nieruchomości,

 sprawy odnośnie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych.

Czy warto skorzystać z usług kancelarii adwokackiej?

Oczywiście nie każda sprawa wymaga ingerencji doświadczonego prawnika, w wielu sytuacjach jednak warto choćby zasięgnąć porady prawnej, by mieć jasność co do danego problemu oraz dalszych działań, jakie należy w związku z nim podjąć. Ponadto, pomoc kancelarii adwokackiej może być niezbędna w sprawach spornych, dotyczących rozwodów, podziału spadku czy odszkodowań po wypadkach lub po śmierci bliskiej osoby – adwokat nie tylko doradzi, jak postępować w danej sytuacji, ale także pomoże w kompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz tworzeniu pozwów i innych pism sądowychMoże także reprezentować swoich klientów przed urzędami i sądem. Sytuacje dotyczące windykacji należności również mogą zostać rozwiązane znacznie szybciej i łatwiej przy skorzystaniu z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnej. Również mieszkańcy Zielonej Góry mogą liczyć na usługi prawne, świadczone przez doświadczoną kancelarię adwokacką.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij