9 lipca 2021

Dochodzenie odszkodowań - jak to wygląda w praktyce?

Odszkodowanie to nic innego jak forma rekompensaty za poniesione szkody. Mogą one być wynikiem wypadku samochodowego, wypadku w pracy, błędów medycznych czy zdarzeń objętych ubezpieczeniem dobrowolnym. Skierowanie sprawy do sądu rodzi jednak wiele pytań w głowie osoby poszkodowanej. Ile trwa postępowanie? Jak wygląda dochodzenie odszkodowań?

Czas trwania postępowania sądowego

Osoby szukające odpowiedzi na pytanie dotyczące czasu trwania postępowania niestety nie odnajdą jej tutaj. Nie odnajdą jej także w żadnym innym miejscu, z prostego powodu - czas trwania sprawy uzależniony jest od wielu czynników i w każdym przypadku może być inny.

Na czas trwania postępowania wpływa m.in.:

 • charakter sprawy,
 • szybkość działania właściwego sądu,
 • obecność i ilość świadków w sprawie.

Jak zgłosić poniesioną szkodę?

Aby ubiegać się o odszkodowanie, nie zawsze należy dochodzić sprawy w sądzie. Zwykle podmiotem, do którego należy kierować roszczenia, jest zakład ubezpieczeń, z którym osoba poszkodowana była związana umową ubezpieczenia.

Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody zakładowi ubezpieczeń.

 1. Sformułowanie roszczenia jasno wskazującego na poniesioną szkodę i poparcie go odpowiednimi dokumentami wskazującymi na poniesione koszty (koszty opieki medycznej, wypis z placówki medycznej, koszty naprawy zniszczonego mienia).
 2. Rozpatrzenie zgłoszonego roszczenia przez zakład ubezpieczeń i oszacowanie kosztów poniesionych przez poszkodowanego.
 3. Wydanie decyzji o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości.

Poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń. W przypadku, gdy odwołanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów poszkodowany ma prawo wejść na drogę sądową.

Dochodzenie odszkodowań obejmuje zarówno odszkodowanie za wypadek samochodowy, jak i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Osoba poszkodowana może ubiegać się o:

Zadośćuczynienie obejmujące m.in.

 • zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,
 • zadośćuczynienie z tytułu śmierci bliskiej osoby,
 • zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Odszkodowanie obejmujące m.in.:

 • odszkodowanie OC,
 • odszkodowanie AC,
 • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie,
 • odszkodowanie powypadkowe,
 • odszkodowanie od banku.

Problemy z uzyskaniem odszkodowania?

Dochodzenie odszkodowań bez pomocy osoby wykwalifikowanej może okazać się skomplikowane dla tych, którzy nie dysponują wiedzą prawniczą. Wiele osób decyduje się na zaniżone odszkodowanie ubezpieczyciela lub wręcz akceptuje decyzje odmowy wypłaty.

Warto wówczas nie rezygnować, a sięgnąć po pomoc kancelarii adwokackiej specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań. Wówczas będziemy mieć pewność, że dochodzenie odszkodowania zostanie należycie poprowadzone na każdym etapie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij